Dr. Bijan Feriduni

IMPRESSUM

DAUERHAFT DICHTE & LANGE WIMPERN

Möchten Sie einen Termin vereinbaren oder haben Sie Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail:

E-Mail

Rufen Sie unsere Praxis in Hasselt (Belgien) an:
+32 11 299790

Nutzen Sie unseren Rückrufservice:

Rückrufservice

DeutschEnglishFrancais
NiederlandeEspagnolItalianoArabic
HOME; » 
IMPRESSUM

Dr.Feriduni Wimpern-Transplantation

Praktijk Dr. Feriduni bvba
Prins Bisschopssingel 34/2
3500 Hasselt
België

Tel: +32 (0)11 299 790
Fax: +32 (0)11 299 799

info@feriduni.com

 

Privacy Policy & Disclaimer

Copyright Dr. Feriduni 2005 – 2011

Praktijk Dr. Feriduni bvba
Prins Bisschopssingel 34/2
3500 Hasselt
België

Tel: +32 (0)11 299 790
Fax: +32 (0)11 299 799

info@feriduni.com

Verveelvoudiging of openbaar maken van de inhoud van deze site is enkel toegestaan met toestemming van de praktijk van Dr. Feriduni. Het copyright van de aangeboden informatie via gelinkte sites is uitsluitend voorbehouden aan de rechthebbenden van de betreffende pagina’s.

 

Artikel 1: Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker (zij het lid, bezoeker of adverteerder) van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Dr. Feriduni behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Dr. Feriduni kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Dr. Feriduni zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (leden, bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Dr. Feriduni is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Dr. Feriduni biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Dr. Feriduni kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Dr. Feriduni is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Dr. Feriduni oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Dr. Feriduni de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Dr. Feriduni en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Dr. Feriduni behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...) eigendom zijn en blijven van Dr. Feriduni. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dr. Feriduni. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie van op de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dr. Feriduni verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Dr. Feriduni gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Dr. Feriduni verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Dr. Feriduni verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. Dr. Feriduni maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Wijzigingen aan de Dr. Feriduni privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Dr. Feriduni is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgt worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.